סדרן עליות לתורה - ארץ ישראל

האתר המסייע לנהל את העליות השבועיות לתורה על פי דין

2. יבוא נתונים


הזנת רשימת המתפללים.
ניתן גם לייבא קובץ אקסל

3. רשימת עולים


יצירת רשימת מועמדים לעליה המבוססת על קדימויות הלכתיות והתור הרגיל

4. עדכון


לאחר השבת יש לעדכן את המתפללים שקיבלו עליה